Hvad er ludomani? Om Ludomani

Antallet af ludomaner stiger

I takt med at spilllemarkedet er vokset signifikant, så er danskernes spilforbrug ligeledes blevet større, og antallet af ludomaner er i denne forbindelse steget. Ludomani er betegnelsen for afhængighed af pengespil. En ludoman kan således ikke begrænse eller styre sit spilforbrug, til trods for at vedkommende er bevidst om, at spilleadfærden ikke er hensigtsmæssig.

På denne side kan du læse om hvad ludomani er. Er du nysgerrig, eller er du måske selv i farezonen – så er du kommet til det rette sted. Læs vores tekst, og find ud af om du kunne vise tegn på ludomani.

Ludomaniforeningen er ikke en del af Center for Ludomani, men støtter blot virksomheden.

0
danskere er ludomane.

Det tager overhånd

Ludomanens spillelidenskab tager overhånd og dominerer derfor spillerens liv på bekostning af

sociale, familiære og arbejdsmæssige forhold. Samtidig hermed har spilleadfærden væsentlige fysiske og psykiske konsekvenser, dels for spilleren selv, men ligeledes for vedkommendes pårørende. Eksempelvis vil mange ludomaner opleve fysiske problemer i form af stress og indre uro med dertilhørende fysiske problemer såsom hjertebanken samt mave- og muskelsmerter. Mange spilafhængige vil ligeledes udvikle søvnproblemer, koncentrationsbesvær samt psykiske sygdomme i form af eksempelvis angst og selvmordstanker. I forlængelse heraf vil ludomanen yderligere også udvikle adfærdsmæssige problemer, der kan have alvorlige sociale konsekvenser. Det ses blandt andet, at mange ludomaner bliver mentalt fraværende og risikerer at isolere sig fra sociale sammenhænge.

 

Der kan være mange forskellige årsager til, at visse spillere udvikler ludomani. Ludomani kan dels arves og således ligge til familien, og dels kan der være individuelle faktorer, der er skyld i, at ludomanien opstår, såfremt man i forvejen eksempelvis lider af psykiske sygsomme eller har økonomiske problemer.

Nogle kriterier skal være opfyldt

Før en spiller diagnosticeres med ludomani, er der visse kriterier, som skal være opfyldt. For det første skal vedkommende have haft to eller flere perioder med spillelidenskab inden for det sidste år. Desuden skal den pågældende spiller ikke kunne kontrollere den intense spillelyst, selvom spilleren oplever personligt ubehag med at spille, idet spilleadfærden er gået ud over den øvrige livsførelse, herunder spillerens arbejde eller uddannelse og familieforhold. Ligeledes er det et kriterie, at spillerens tanker skal være optaget af spil, hvorfor dette endvidere medfører koncentrationsbesvær og problemer med at være ’til stede’ i nuet. Desuden ses der ofte en tendens til, at de personer, som udvikler spilleafhængighed ligeledes lider af en depression, angst eller alkoholisme, eller at den pågældende ludoman ender med at udvikle disse problemer som følge af ludomanien.

 

Nogle af de typiske tegn, der er på, at man lider af ludomani, eller at man har en svær grad af spilleproblemer, er, at vedkommende spiller med henblik på at vinde de penge, der allerede er tabt på spillet. Ofte ses det også, at vedkommende lyver om sin spilleaktivitet, således at der ikke gives reelle tal eller forklaringer på, hvor meget der er spillet for. Det er yderligere typisk, at vedkommende dækker over spilforbruget ved at lyve om sit opholdssted, for at ludomanen dermed kan spille i smug uden at blive konfronteret med problemerne.

88
88% af ludomaner er mænd
75
75% i ROFUS-registret er mænd
82
82% har prøvet at spille om penge