Ludomani – statistikker og tal

 • Statistikker viser, at der i år 2016 var omtrent 125.000 danskere mellem 18 og 74 år med varierende grader af problemer med pengespil.
 • I år 2005 var der cirka 85.000 personer med spilleproblemer, hvorfor antallet således er steget markant inden for de seneste år (sammenlignet med de 125.000 personer i 2016).
 • I 2016 var der cirka 10.000 ludomaner i Danmark.
 • I år 2020 var ca. 48% af ludomaner unge under 25 år. I 2009 var taller 7% viser tal fra Ludomani.dk
 • Det antages, at der i år 2016 var omtrent 31.600 unge med en risikabel spilleadfærd og dermed en tendens til at udvikle problemer med pengespil.
 • Andelen af unge, som henvender sig til Center for Ludomani for at komme i behandling mod ludomani, er steget i løbet af de seneste par år. I 2009 var andelen af klienter under 25 år cirka 7 %, og i 2016 var andelen cirka 27 %. I 2020 var andelen steget til hele 48%.

Ludomaniforeningen er ikke en del af Center for Ludomani, men støtter blot virksomheden.

0
danskere er ludomane.
 • 700 personer behandles i gennemsnit om året mod ludomani hos Center for Ludomani. Langt størstedelen heraf får et normalt liv efter behandlingsforløbet.
 • Størstedelen af klienterne på behandlingscentrene mod ludomani er mænd. I 2016 var andelen af kvinder cirka 12 %.
 • 66 % af klienterne, som kommer i behandling mod ludomani, har primært problemer med online spil. Heraf har cirka 54 % odds og livebetting som deres foretrukne spil, mens cirka 22 % af gruppen foretrækker casinospil, og cirka 23 % præfererer at spille på spilleautomater.
 • 11% af ludomanerne havde i 2016 et sidemisbrug såsom alkohol, medicin eller euforiserende stoffer.
 • Andelen af ludomaner, som har haft selvmordstanker, var i 2016 cirka 29 %. Heraf har cirka 22 % forsøgt at begå selvmord.
 • 25% af ludomanerne har begået kriminalitet med henblik på at skaffe penge til forsat spil.